Zrównoważony rozwój

Año: 2020
Uznanie naszej dobrej praktyki w zakresie ekoprojektu i modelu gospodarki o obiegu zamkniętym

Uznanie naszej dobrej praktyki w zakresie ekoprojektu i modelu gospodarki o obiegu zamkniętym

Año: 2020
Contazara zmniejsza swój ślad węglowy o 51,85% w okresie 2017-2019 w porównaniu do lat 2016-2018.

Contazara zmniejsza swój ślad węglowy o 51,85% w okresie 2017-2019 w porównaniu do lat 2016-2018.

Adherence to the manuscript for a sustainable economic recovery. sostenible.

Adherence to the manuscript for a sustainable economic recovery.

2019
Inicjatywa wybrana w ramach 101 biznesowych przykładów działań na rzecz klimatu.

Inicjatywa wybrana w ramach 101 biznesowych przykładów działań na rzecz klimatu

CONTAZARA zmniejsza swój ślad węglowy o 30,43% w latach 2016-2018 w porównaniu z latami 2015-2017

CONTAZARA zmniejsza swój ślad węglowy o 30,43% w latach 2016-2018 w porównaniu z latami 2015-2017

Adhezja do Aragońskiej Sieci przedsiębiorstw prozdrowotnych

Adhezja do Aragońskiej Sieci przedsiębiorstw prozdrowotnych

Adhezja do Andaluzyjskiej Sieci przeciw zmianie klimatu

Adhezja do Andaluzyjskiej Sieci przeciw zmianie klimatu

Przyjęcie do koalicji firm na rzecz planety (COEPLAN)

Przyjęcie do koalicji firm na rzecz planety (COEPLAN)

Zmniejszenie o 24,75% naszego śladu węglowego w okresie 2015-2017 w odniesieniu do lat 2014-2016.

Przynależność do paktu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym 2018-2020

Przynależność do paktu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym 2018-2020

Przynależność do paktu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym 2018-2020

Uznanie dobrych praktyk związanych z ODS13

Uznanie dobrych praktyk związanych z ODS13

CONTAZARA dysponuje Raportem Zrównoważonego Rozwoju 2017.

 

 

CONTAZARA registra su huella de carbono para los años 2014, 2015 y 2016

  

 

CONTAZARA dysponuje Raportem Zrównoważonego Rozwoju 2015.

Memoria de Sostenibilidad

Contazara dołączyła do hiszpańskiej Grupy Zielonego Wzrostu i zaakceptowała swoje zobowiązania z tym związane.

crecimiento verde

Zaangażowani w inicjatywę JEDEN MILION DLA KLIMATU

crecimiento verde

Comprometidos con la iniciativa UN MILLÓN POR EL CLIMA

2015: FIRMA EKO-INNOWACYJNA (PROJEKT RECO-INNO)

EMPRESA ECO-INNOVADORA (PROYECTO RECO-INNO

Zobowiązanie ZARAGOZA MŚP DLA ŚRODOWISKA

Compromiso Zaragoza PYME Ambiental